Prof. VALERIY BEBYK. Official Site / 

Проф. ВАЛЕРІЙ БЕБИК. Офіційний сайт

Prof. VALERIY BEBYK. Official  biography /  

Проф. ВАЛЕРІЙ БЕБИК. Офіційна біографія

 • Ukrainian. The author:
 • 65 books (Ukrainian, English, Polish. - https://vbebyk-2014.io.ua/s2628518/bebyk_valeriy._books).
 • 156 films (Ukrainian, English):
 • Film Studio "CIVILIZATION INCOGNITA" (https://www.youtube.com/channel/UC0rfDc22atXQLIuaw9ThtIg/videos).
 • Professor VALERIY BEBYK FILMS (https://www.youtube.com/channel/UC6szYPc8V1ZbScKfxGBaeSw/videos).
 • Film Studio "CHINESE CIVILIZATION" (https://www.youtube.com/channel/UC9wE53The0oMa_ckaBTugFA/videos).
 • Prof. Valeriy Bebyk. PLAN "B" (https://www.youtube.com/channel/UC74XXOxEtA768E7fUWps6vw/videos).
 • Prof. Valeriy Bebyk. LECTURES & FILMS (https://www.youtube.com/channel/UCR4YZTB4lSG4dI2R9MtZ45g/videos)
 • h-index = 18;  
 • i10-index29 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=0qjw0YkAAAAJ&hl=uk).
 • Doctor of Political Sciences - Institute of State and Law, Kyiv (1996).
 • PhD (Social Psychology) - Kyiv National Taras Shevchenko University (1990).
 • Graduated from the Kyiv Polytechnic Institute "Automated Control Systems" (1982).
 • Ukrainian Political Sciences Association, President (2007).
 • "Social and Human Sciences". Polish-Ukrainian scientific journal, Chairman of the Editorial Board (https://issn2391-4165.webnode.com.ua/).

AWARDS:

 • Medal "Mikhail Hrushevsky. Science and Journalism" (2021). 
 • Medal "Olexandr Dovzhenko" (2021).
 • Gold Medal "Lesya Ukrainka", National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2021). 
 • Mykola Gogol International Prize (2021). 
 • Ivan Franko Prize in the field of information activities, State Commitee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine (2020).
 • Gold Medal "Kostyantyn Ushynsky", National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2019).
 • Gold Medal "Mychailo Dragomanov", Mychailo Dragomanov National Padogogical University (2019).
 • Order "St. Nicholas", Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate (2017).
 • Gold Medal "Grigory Skovoroda", National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2015).
 • Medal "SILVER PEN", Laureate in the category "Best TV program of the year", XII International competition of journalists (2013).
 • Gold Medal "INDEPENDENCE", Kyiv Union of Journalists (2012).
 • Memorial Medal, Institute of International Relations, Taras Shevchenko Kyiv National University (2004).
 • "Man of the Year", the journal "FORUM PSYCHOLOGICZNE", Poland (2003).
 • "Man of the Year", the newspaper "EDUCATION", Ukraine (2000).
 • Honorary Professor, Lanchzou University, China (2018).
 • Professor, Higher School of International Relations and Social Communication in Helm, Poland (2014).
 • Honorary Professor, Warsaw School of Social Economics, Poland (2000).
 • Honorary Citizen of Athens, Georgia, USA (1995). 
 • e-mail: vbebyk@ukr.net; tel.: + 38 063 358 1119

Бебик 

Валерій Михайлович

 • доктор політичних, кандидат психологічних наук, професор;
 • голова Всеукраїнської асоціації політичних наук;
 • голова редакційної ради польсько-українського журналу "Social and Human Sciences" (https://issn2391-4165.webnode.com.ua/);
 • автор 65 книг і 156 науково-популярних фільмів (українською, англійською, польською мовами);
 • індекс цитування: h-індекс = 17, і10-індекс = 26 (https://scholar.google.com/citations?user=0qjw0YkAAAAJ&hl=ru);
 • професор Ланьчжоуського університету (КНР), Вищої школи міжнародних відносин та комунікацій соціальних в Хелмі (Польща).
 

Валерій Бебик. Мульти медіа проєкти

Мульти медіа проєкти

 • Film Studio "CIVILIZATION INCOGNITA" (https://www.youtube.com/channel/UC0rfDc22atXQLIuaw9ThtIg/videos).
 • Professor VALERIY BEBYK FILMS (https://www.youtube.com/channel/UC6szYPc8V1ZbScKfxGBaeSw/videos).
 • Film Studio "CHINESE CIVILIZATION" (https://www.youtube.com/channel/UC9wE53The0oMa_ckaBTugFA/videos).
 • Prof. Valeriy Bebyk. PLAN "B" (https://www.youtube.com/channel/UC74XXOxEtA768E7fUWps6vw/videos).
 • Prof. Valeriy Bebyk. LECTURES & FILMS (https://www.youtube.com/channel/UCR4YZTB4lSG4dI2R9MtZ45g/videos)
 • Fim Studio "Global Education" (https://www.youtube.com/channel/UCTnnIiWp3KVbvjonyUOqq7g/videos).
 • Film Studio "Education Pictures" (https://www.youtube.com/channel/UCvZy42hMe_be8Ut1lbhxk5g/videos).
 • Film Studio "Ukrainian Crimea" (https://www.youtube.com/channel/UC48oRKpmX6eIzrBSuasM39Q/videos).

Валерій Бебик. НАУКОВІ ПРАЦІ

Наукові праці проф. Валерія Бебика

І. Зарубіжні монографії, наукові конференції, посібники:

1. Bebyk, Waleriy (2021). Naród, bezpieczeństwo narodowe, wojny informacyjne i hybrydowe. WAZNE WYBORY. Ksiega jubileszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Pomykalo w 90. Rocznice urodzin. Warcszawa: ASPRA-JR. 2021. 346 s. / s. 249-265.

2. Bebyk, Valeriy; Мjakushko, Nadiya (2020). Social Globalistics and Human Rights: Theory, Methodology, Practice. Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku Księga jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin profesora Jerzego Jaskierni / Redaktorzy naukowi: Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 27-32.

3. Bebyk, Valeriy (2020). Global Civilization and Human Rights. Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 1. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 419-427.

4. Бебик, Валерий (2019). Глобальные цивилизации и права человека. Studia Spoleczne. Warsaw Management University. 2019. #27(4). P. 43-48.

5. Bebyk, Valeriy (2019). Confucianism in the system of modern civilization of the PRC. Riddles of Chinese success / Scientific editor prof. dr hab. Wojciech Pomykalo. Warsaw: Warsaw Management University, Publishing House named after prof. Leszek J. Krzyzanovski, pp. 121-136 / 223 p.

6. Bebyk, Valeriy (2019). Humanrightsintheinformationsociety. Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 1. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 85-95 / 703 s.

7. Бебик, Валерий (2018). Крах мультикультурализма и права человека на оккупированных территориях в Европе. Nowe wyznania i rozwiazania w europejskim systemie ochrony praw czlowieka / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 3. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 38-42.

8. Бебик, Валерий (2016). Конфуций и Платон: социальные модели и права человека. Aziatskie systemy ochrony praw czlovieka / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 3. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 86-94.

9. Bebyk, Valeriy (2015). Ukrainian Maidan as a New Form of Protection of Human Rights. Problemy realizacji regionalnych standardow ochrony praw czlowieka w praktyce ustrojowej panstw / redakcija naukowa Jerzy Jaskiernia. Spis 3. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 531-539.

10. Бебик, Валерій (2014). Глобальное информационное общество: виртуализация структур и коммуникаций (у співав.). Universalny i regionalny wymiar ochrony praw czlowieka / reakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. Spis. 3. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, S. 343-353.

11. Bebyk, Waleriy (2012). Polityczna prakseologia: teoria, metodologia, praktyka. Panstwo i pravo wobec wspolczesnych wyzwan. Teoria i filozofia panstwa i prava oraz aksjologia democracji i ocrony praw czlowieka. Ksiega jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. - Toruń. S. 139-147 / 684 s.

12. Bebyk, Valeriy (2005). Ukraina i Polska w politologii globalnego swiata: problemy i poszukiwania siebie w kontekscie globalizacji. Polska I Ukraina w integrujacej sie Europie I globalnym swiecie XXI wieke. Warszawa, S. 58-62.

13. Bebyk, W (2004). Jak sie wygrywa I przegrywa wybory. - Warszawa: WSSU, 128 s.

14. Bebyk, Valeriy (2003). Edukacja na pierwszym miescu. Oswiata i Wychowanie. № 6. S.5-7.

15. Bebyk, V. The Mass Media of Post-Communist Ukraine / V. Bebyk, O. Sydorenko. Kyiv, 1997 - 1-ше вид., 1998 - 2-ге вид.

ІІ. Монографії, підручники, посібники, матерали наукових конференцій українською мовою:

 1. Бебик В.М., Мякушко Н.С. Соціальна глобалістика: навчальний посібник /В.М. Бебик, Н.С. Мякушко. К.: Талком, 2020. 263 с.
 2. Бебик В., Гонюкова Л. Політичний маркетинг і менеджмент в системі публічного управління: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2019. 224 с.
 3. Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн / за заг. ред. В.Куйбіди і В.Бебика : [Монографія]. Київ: НАДУ, 2019. 384 с.
 4. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах / Авторський колектив: Бебик В.М., Даниленко С.І., Копійка В.В., Макаренко Є.А., Мінгазутдінов І.О., Мінгазутдінова Г.І., Ожеван М.О., Піпченко Н.О., Петров В.В., Погорська І.І., Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В. : [Монографія]. К. : Вадекс, 2019. 442 с.
 5. Бебик, В. (2019). Політичний маркетинг. Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. В.П. Пилипчука. Київ: КНЕУ. С.119-131.
 6. Бебик, В. (2019). Стратегічні комунікації КНР: зовнішньополітичні, економічні та безпекові аспекти. Стратегічні комунікації. Підручник. Київ: «ВАДЕКС». С. 285-315.
 7. Представницька влада у державотворчому процесі : монографія / за ред. В.А. Гошовської (2018). Київ : НАДУ. С. 163-178.
 8. Бебик В. Депутатська діяльність у системі представницької влади // Представницька влада у державотворчому процесі : монографія / за ред. В.А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2018. 384 с. / С. 163-178.
 9. Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. - Київ: ВАПН, 2018. - Режим доступу: https://intern-conferences.io.ua/s2636644/materiali_iv-oe_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_rozvidka_v_umovah_informaciynogo_suspilstva_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2018 (accessed 17 August 2018).
 10. Матеріали ІІІ-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: публічна політика та публічне управління» / за ред. В.М. Бебика. - Київ: ВАПН, 2018. - Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2623436/materiali_iii-e_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_publichna_politika_ta_publichne_upravlinnya_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2018 (accessed 29 January 2018).
 11. Бебик В., Куйбіда В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування : навч. посіб. / Валерій Бебик, Василь Куйбіда. - Київ : НАДУ, 2017. 372 с.
 12. Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. Київ: ВАПН, 2017. - Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2623437/materiali_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_menedjment_komunikacie_pr_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2017 (accessed 20 December 2017).
 13. Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. Київ: ВАПН, 2016. 117 с. - Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2334242/materiali_mijnarodnoe_konferencie_politichna_prakseologiya_bezpeka_tehnologie_komunikacie_za_red._v._bebika._kiev_vapn_2016._-_117_s
 14. Інформаційно-комунікаційна демократія [текст] : монографія. / за наук. ред. С.О. Довгого, Ред. колегія: Довгий С.О., Лісничий В.В., Бебик В.М., Радченко О.В. ; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. С. : Вид. СВС Панасенко І.М., 2015. 420 с.
 15. Бебик В. Тисячолітня Україна: доісторичні цивілізації та глобальні релігійно-політичні доктрини: [Навчально-методичний посібник]. Київ-Ужгород. 2012. 280 с.
 16. Політична енциклопедія (у співав.). Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, 2012. 808 с.
 17. Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали) ( успівавт.). / за ред. П.М. Таланчука. - К.: Університет «Україна», 2010. 470 с./ с. 23-42.
 18. Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій (у співав.): Монографія [Текст] / За ред. В.О. Ільганаєвої, Т.О. Колесникової. - Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2010. 200 с. / с. 6 - 30.
 19. Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна. К.: Каравела, 2009. 496 с.
 20. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. Б.Гуменюка, С.Шергіна (у співав.). К.: Університет «Україна», 2009. 508 с./ с. 122-139.
 21. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За ред. В. Бебика. Київ-Кіровоград: Університет «Україна», 2009. - 153 с.
 22. Теорія та історія державного управління. Навчально-методичний посібник (у співав.). Запоріжжя: ЗДІА, 2009.
 23. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За ред. В. Бебика. Кіровоград: Університет «Україна», 2008. - 127 с.
 24. Європейські комунікації: підручник (у співав.). К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. - 536 с.
 25. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія (у співавт.) / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка. К.: НІСД, 2007. 396 с.
 26. Бебик В. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі / В.Бебик, В.Бортніков, Л.Дегтерьова, А.Кудряченко. К.: Інститут громадянського суспільства, 2006. 248 с.
 27. Бебик В. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика / В. Бебик,. С. Шергін, Л. Дегтерьова. К. : Університет "Україна", 2006. 208 с.
 28. Політологія [Текст]: підручник / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка (у співавт.). - 3-тє вид., переробл., доповн. К. : Академія, 2006. 568 с.
 29. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. / За ред. В.М. Бебика. К.: МАУП, 2005. 320 с.
 30. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / В.М. Бебик. К.: МАУП, 2005. 440 с.
 31. Політологічний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. (у співавт.) / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. К.: МАУП, 2005. 792 с.
 32. Політологічний енциклопедичний словник (у співавт.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Українська асоціація політологів; За ред., упоряд. В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкіна. - 2-ге вид., доп. і перероб . Київ : Генеза, 2004 . 735 с.
 33. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В.М. Бебика. К.: МАУП, 2004. 200 с.
 34. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина : монографія. Київ : МАУП, 2003. 424 c.
 35. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков,. В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. Київ-Сімферополь: МАУП, 2003. 240 с.
 36. PR в державних організаціях (за заг. ред. В. Бебика і С. Куніцина). Київ, Сімферополь: МАУП, 2003. 143 с.
 37. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. К.: МАУП, 2000. 384 с.
 38. Бебик, В.М. Менеджмент виборчої кампанії : ресурси, технології, маркетинг [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Бебик. К. : МАУП, 2001. 216 с.
 39. Проблеми та перспективи української реформації [Текст] : [Кол. моногр.] / В. Г. Щокін, В. І. Куценко, М. Ф. Головатий та ін. К. : МАУП, 2001. 248 с.
 40. Політологія. Посібник для студентів вузів (у співавт.) / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. К.: ВЦ Академія, 2000. 368 с.
 41. Ребкало В.А., Бебик В.М., Пойченко А.М. Практична політологія. К.: МАУП, 1998. 348 с.
 42. Бебик В. М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії (методичні рекомендації) / В.М. Бебик. К.: МАУП, 1997. 122 с.
 43. Бебик В.М. Політологія: Теорія, методологія, практика / В.М. Бебик. К.: МАУП, 1997. 245 с.
 44. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів (у співавт.). К.: Генеза, 1997. 400 с.
 45. Мала енциклопедія етнодержавознавства (у співавт.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Юрій Іванович Римаренко. Київ : Генеза, : Довіра, 1996 . 942 с.
 46. Бебик В.М. Засоби масової інформації посткомуністичної України / В.М. Бебик,. О.І. Сидоренко. К.: МАУП, Дослідницький центр історії української преси, 1996. 124 с.
 47. Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало ; Укр. н.-д. ін-т проблем молоді. К. : А. Л. Д., 1996. 112 с.
 48. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія / Валерій Михайлович Бебик. К.: МАУП, 1996. 144 с.
 49. Бебик, В. Основи теоретичної та практичної політології [Текст] : підручник / В. Бебик. К. : МАУП, 1994. 121 с.
 50. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі (Соціопсихологія і технологія політичної боротьби) / Валерій Михайлович Бебик. К.: АБРИС, 1993. 128 с.

Статті в наукових фахових виданнях, наукові доповіді:

 1. Бебик В., Покровська К. Аналіз іміджу кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Хілларі Клінтон під час виборчої кампанії 2016 року / В. Бебик, К. Покровська // Гілея. - 2019. - №143. - С. 11-14.
 2. Бебик, Валерій. Інформаційний простір як театр військових дій: війська, зброя, розвідка, контррозвідка // Міжнародні відносини. Політичні науки. - 2018. - № 18. - Режим доступу: https://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3391
 3. Бебик В., М'якушко Н. Соціальна політика і соціальна безпека в умовах формування інформаційного суспільства / В.М. Бебик, Н.С. М'якушко // Гілея. - 2018. - №131. - С. 415-417.
 4. Бебик В., М'якушко Н. Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства України / В.М. Бебик, Н.С. М'якушко // Гілея. - 2018. - №130. - С. 411-413.
 5. Бебик В.М. Депутатська діяльність // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2018. - 224 с. / С. 34. - Режим доступу: https://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/ddb9f2c2-f166-4ebe-8925-3f8cb99cec6d.pdf
 6. Бебик В.М. Публічний маркетинг // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2018. - 224 с. / С. 146. - Режим доступу: https://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/ddb9f2c2-f166-4ebe-8925-3f8cb99cec6d.pdf
 7. Бебик, Валерій. Інформаційне суспільство Китаю: мас-медіа, мережі, безпека // Міжнародні відносини. Політичні науки. - 2017. - № 17. - Режим доступу: https://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3317
 8. Бебик Валерій. Кінець гібридного російського рейху і національна безпека України // Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми військової журналістики та освіти: матеріали VII Міжнар. наук.- практ. конф., Київ, 27 грудня 2017 р. [уклад. Ю.В. Бондар, А.О. Руссу]. - Київ, ДП «Експрес-Об'ява». - 284 с. / С.15-25.
 9. Бебик, Валерій; Мякушко, Надія. Соціально-правова держава: концепція, політика, принципи // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 02 (14). - Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2617747/bebyk_valeriy_mjakushko_nadiya_2017._social-legal_state_concept_policy_principles._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_14_(accessed 08 July 2017).
 10. Бебик, Валерій. Інфо-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». - 2017. - №13. - Режим доступу: https://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2996/2687
 11. Бебик, Валерій. Інфо-комунікаційний менеджмент в системі соціо-комунікаційної праксеології // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2016. - № 3. - С. 52-59.
 12. Бебик, Валерій. Теоретико-методологічні засади політичної праксеології // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2016. - № 2. - С. 22-30.·
 13. Бебик, В.; Олефір, І. Політичні інфо-комунікації в умовах глобалізації // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. - Київ: ВАПН, 2016. - 117 с. / С. 74-77.·
 14. Bebyk, Valeriy, 2016. INFO-GLOBALIZATION: INFO-POWER, INFO-DEMOCRACY, INFO-COMMUNICATION. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (09), pp. 72-81. - Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2304117/bebyk_valeriy_2016._info-globalization_info-power_info-democracy_info-communication._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_09_pp._72-81 (accessed 30 March 2016).·
 15. Бебик, Валерій, 2016. Глобальне інформаційне суспільство: інфо-влада, інфо-комунікація, інфо-демократія // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2016. - № 1. - С. 6-10.
 16. Бебик, Валерій (2016). ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКСЕОЛОГІЇ // Cathedra. - Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2294881/valeriy_bebik._politichniy_marketing_v_sistemi_politichnoe_prakseologie
 17. Бебик, Валерій (2016). ГЛОБАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ІНФО-КОМУНІКАЦІЯ І ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ // Cathedra. - Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2294803/valeriy_bebik._globalne_informaciyne_suspilstvo_info-komunikaciya_i_elektronna_demokratiya
 18. Бебик, Валерій, 2015. Політичний маркетинг: поняття, функції, види. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (08), pp. 79-89. - Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2295706/bebyk_valeriy_2015._political_marketing_concept_functions_types._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_08_pp._79-89 (accessed 30 December 2015).
 19. Бебик, Валерій (2015). Політичний маркетинг у системі політичної праксеології // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2015. - № 3-4. - С. 8-13.
 20. Бебик, Валерій (2015). Менеджмент і маркетинг політичної діяльності // Cathedra. - Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2219884/valeriy_bebik._menedjment_i_marketing_politichnoe_diyalnosti
 21. Бебик Валерій. Кінець роSSійського міфу: Антоній Чехов був українцем / Валерій Бебик // Інформаційний простір. Українські реалії: випробування війною: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 листопада 2014 р. - К. : УВПО «Експрес-Об'ява», 2014. - 130 с. - С. 7 - 13.
 22. Бебик В. Доісторичні витоки української цивілізації // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2014. - № 3. - С. 6-13.
 23. Бебик В. (2014). Український Майдан як протест проти російського фашизму: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://edit.io.ua/edit_story.php?edit_story=770971
 24. Бебик В. Прикладні політичні комунікації: типологія, принципи, функції // Інформаційний простір: українські реаліїї. - К.: «ВПК «Експрес-поліграф», 2013. - 128 с./ С. 8-12.
 25. Бебик В. Конфуцій = Платон? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2013. - № 4. - С. 8-13.
 26. Бебик В. Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес // Віче. - 2013. - №14. - С. 6-7.
 27. Бебик В. Великий скіф Гомер і латинянин Вергілій: наслідування чи плагіат? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2013. - № 2. - С. 8-12.
 28. Бебик В. Великий скіф Геродот // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2013. - № 1. - С. 39-44.
 29. Бебик В. Антична філософія України: Анахарсій, Аристокл, Аристотель // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2012. - № 4. - С. 9-15.
 30. Бебик В. Богдан Чин Гіз Хан: тризуб великого арія // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2012. - № 3. - С. 7-13.
 31. Бебик В. Політична філософія скіфів аріїв: погляд з минулого // Філологія ХХІ століття: реорія, практтика, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, яка присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права. 18 квітня 2012 р., м. Одеса. - Режим доступу: https://www.uk.x-pdf.ru/5filologiya/293070-1-udk-31632-32-politichna-filosofiya-skifiv-ariiv-poglyad-minulogo-valeriy-bebik-m-kiiv-anotacii-statti-dovoditsya-vra.php
 32. Бебик В. Коло-Бог, календар і український Колобок // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2012. - № 1. - С. 17-21.
 33. Бебик В. Великий українець Антоній Чехов: проблеми переосмислення // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 5. - С. 31-34.
 34. Бебик В. Феномен місцевої демократії // Політичний менеджмент. - 2011. - № 3. - С. 187-189.
 35. Бебик В. Українські реалії інформаційного простору // Київський журналіст. Альманах Київської спілки журналістів / Ю.В.Бондар, В.Г.Проненко. - К.: «ВПК «Експрес-поліграф», 2012. - 256 с. / С. 40-41.
 36. Бебик В. Основні теоретичні засади політико-комунікаційної праксеології (у співав.) // Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (XXV Харківські політологічні читання). - Х.: ХАП, НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, 2012. - 181 с. / С. 7-14.
 37. Бебик В. Куликовська битва: великий українець Хан Мамай - проти московсько-татарських орд // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 4. - С. 77-81.
 38. Бебик В. Політичний менеджмент суб'єктів соціально-політичного маркетингу (у співів.) // Політичний менеджмент. - 2011. - №6. - С. 3-11.
 39. Бебик В. Електоральний політичний маркетинг: теорія і міжнародна практика ( у співав.) // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 4. - С. 325-331.
 40. Бебик В. Електоральний політичний маркетинг: поняття, типологія, методологія ( у співав.) // Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Ред. колегія : Г.П.Щедрова - голова, О.В.Новакова, Ф.В.Барановський та ін. - Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - С. 18-22.
 41. Бебик В. Скіфо-арійська цивілізація у Стародавній Індії/Ар'я-Варті (ІІІ-І тис. до н.е.) // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 3. - С. 10-15.
 42. Бебик В. Великий скіф Спартак: Українська та Середземноморська Еллада // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 2. - С. 10-16.
 43. Бебик В. Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методологія // Інформація і право. - 2011. - №2. - С. 53-59.
 44. Бебик В. Реінкарнації Їсуса Христа // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2011. - № 1. - С. 7-14.
 45. Бебик В. Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації // Інформація і право. - 2011. - №1. - С. 41-49.
 46. Бебик В. Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2010. - № 4. - С. 7-12.
 47. Бебик В. До проблеми кризи ідеології в контексті національної безпеки // Державна безпека України. Збірник наукових праць СБУ і НАНУ. - 2010. - № 20. - С.33-37.
 48. Бебик В. Політична діяльність в умовах соціально-правової держави // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2010. - №4. - С. 143-154. - Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/SGP_No.4.pdf#page=143
 49. Бебик В. Шумер починався в ... Сумах, а шумери були кіммерійцями-будинами? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2010. - № 3. - С. 7-11.
 50. Бебик В. Політичні партії в управлінні сучасною українською державою (Гонюкова Л.В. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз. - К.: НАДУ, 2010) // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2010. - № 3. - С. 235-236.
 51. Бебик В. Філософія аріїв - Аристокл і Аристотель // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина. - 2010. - № 6-7. - С. 139-142.
 52. Бебик В. Великий араб Мухаммед, пророк скіфського бога Аллаха? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2010. - № 2. - С. 7-12.
 53. Бебик В. Великий єврей Мойсей - пророк, проклятий Богом? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2010. - № 1. - С. 6-10.
 54. Бебик В. Інформаційне суспільство: поняття, структури, технології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" . - Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2010, С. 17-19.
 55. Бебик В. Вівчення громадської думки: технології, функції, канали // Молодь: освіта, наука, духовність. Тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (частина ІІ). - К.: Університет "Україна", 2010, С. 225-227.
 56. Бебик В. Теукри - біблейні "народи моря" // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2009. - № 4. - С. 6-12.
 57. Бебик В. Скіфська Кельтика: Україна - Rutena Civitas - транзит // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2009. - № 3. - С. 85 - 92.
 58. Бебик В. Соціологія "обмежених" можливостей: через бар'єри - до соціалізації // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2009. - № 3. - С.225 - 226.
 59. Бебик В. Великий скіф Зороастр: пророк, маг і політичний теолог // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2009. - №2. - С. 6-10.
 60. Бебик В. Політична міфологія як складова сучасної політики // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2009. - №2. - С. 203-204.
 61. Бебик В. Філософія скіфів-аріїв: Будда, Арістокл, Арістотель // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття / Дванадцяті читання пам'яті В.Липинського/. - Луцьк: Вид-во "Волинська обласна друкарня", 2009, с. 56-64.
 62. Бебик В. Маніпулятивний інформаційно-комунікаційний менеджмент в системі соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 84 (частина І). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009, С. 25-40.
 63. Бебик В. Соціальні комунікації: поняття, технології, засоби // Соціальна психологія. - 2009. - 2009. - С. 49-63.
 64. Бебик В. Виступ на Круглому столі «Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти» // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти. - К.: НІСД, 2009. - С. 101-104.
 65. Бебик В. Великий скіф Будда: філософ, соціоінженер чи пророк, який не знав Бога? // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2009. - №1. - С. 5-10.
 66. Бебик В. Політична праксеологія в системі політичних наук // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.: «ІНТАС», 2009. - Вип. 41. - С. 94-112.
 67. Бебик В. Античні діаспори України // Публіцистика незалежної України. Хрестоматія / упоряд.: О.К.Глушко, В.О.Карпенко. - К.: Університет «Україна», 2009. - 506 с./ С. 20-34.
 68. Бебик В. Глобальний політичний менеджмент: поняття, типологія, методологія // Політичний менеджмент. - 2009. - № 2. - С. 27-34.
 69. Бебик В. Політична філософія скіфів-аріїв: погляд з минулого // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г.Воронкова. - Вип. 36. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. - С. 12-25.
 70. Бебик В. Теукри і «Всесвітня історія»: у пошуках істини // Віче. - 2009. - №2. - С. 19-22.
 71. Бебик В. Глобальний політичний менеджмент: проблеми і методологія // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О.Шергін / - К.: Центр вільної преси, 2009. - С. 86-91.
 72. Бебик В. Технології, процеси, типи і правила ухвалення політичних рішень // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2009. - Вип. 1. - С. 11-17.
 73. Бебик В. Глобальна українська цивілізація та зародження суспільно-політичної думки в доісторичні часи // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. - 2008. - №1-2. - С. 6-16.
 74. Бебик В. Маніпулятивний інформаційно-комунікаційний менеджмент в системі соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Вип. 84 (частина І). - К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка. - 2008. - С. 25-40.
 75. Бебик В. Політична філософія скіфів-аріїв та її вплив на розвиток глобальної цивілізації // Крок у майбутнє: європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Ужгород: інформаційно-видавничий центр УББ-Кау, 2008, С. 22-36.
 76. Бебик В. Інформаційні спецоперації «Окраина» та «Їсус Христос» // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 80 (Частина І). - К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. - С. 9-17.
 77. Бебик В. Модернізація політичних структур ЄС: труднощі і здобутки інтеграції // Модернізація політичної системи України: стан і перспективи розвитку. Зб. наук. праць. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - 128 с.
 78. Бебик В. Системний характер українських негараздів // https://www.politik.org.ua/vid/publcontent.php3?y=6&p=49
 79. Бебик В. Проблеми становлення Євроконституції та Європарламенту // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна. Збірник наукових праць. Матеріали шостої міжнародної конференції з серії "Європейське право сьогодні: освіта, наука, практика". - Донецьк, 2008, С. 34-47.
 80. Бебик В. Політична праксеологія: поняття, сутність, методологія // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2008. № 825. - С. 20-31.
 81. Бебик В. Протоантичні цивілізації України: Мезія - Енеїда - Шумер - Троада - Скітія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 34. - Запоріжжя, 2008, С. 22-30.
 82. Бебик В. Політична діяльність як об'єкт політичного менеджменту // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Політичний менеджмент. Спецвипуск. - К., 2008, С. 4-25.
 83. Бебик В. Теукри в Єгипті та Малій Азії // Пам'ять століть. - 2008. - № 3. - с. 27-36.
 84. Бебик В. Пропорційні вибори - 2007: уроки на майбутнє // Віче. - 2008. - № 17. - с.16-17.
 85. Бебик В. Безперечний здобуток дослідника // Трибуна. - 2008. - №5-6. - с. 32.
 86. Бебик В. Інглінги: скіфські королі Європи? // Політичний менеджмент. - 2008. - №4. - С. 172-176.
 87. Бебик В. Міжнародний імідж ФРН в контексті дострокових парламентських виборів-2005 (у співав.) // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: політичні технології. - К., С. 96-103.
 88. Бебик В. До нарисів конституції третьої республіки (у співав.) // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 2 (спеціальний випуск: "Конституційний процес в Україні"). - С. 105-110.
 89. Бебик В. Північно-європейська діаспора української Скіфії // Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. - Кіровоград, 2008.
 90. Бебик В. "Підвищити, посилити, покращити" // Віче. - 2008. - №3. - С. 35-36.
 91. Бебик В. Про деякі особливості масової політичної свідомості України // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 2. - С. 70-72.
 92. Бебик В. Тисячолітня Україна: діаспори Енеїди // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 12. - Київ, 2008, С. 137-152.
 93. Бебик В. Державне життя очима студентів (у співав.) // Віче. - 2008. - № 2. - С. 23-24.
 94. Бебик В. Вибори - 2007: мотивація та ефективність політичних рішень // Політичний менеджмент. - 2008. - № 1. - С. 14-22.
 95. Бебик В. Соціально-психологічні аспекти ефективності політичної реклами в мас-медіа // Соціальна психологія. - 2008. - № 1. - С. 51-59.
 96. Бебик В. Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче. - 2008. - №1. - С.69-70.
 97. Бебик В. Політико-комунікаційні особливості виборчої кампанії 2007 р. в контексті модернізації технологій формування політичних структур // Модернізація політичної системи України: стан та перспективи розвитку. - Луганськ, 2007, С. 36-39.
 98. Бебик В., Сіленко А., Лола В. Медіамаркетинг-2007: політичні комунікації та реклама // Актуальні питання масової комунікації. - 2007. - Вип. 8. - С. 71-75.
 99. Бебик В. Тисячолітня Україна: безперервність цивілізаційного розвитку // Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Кіровоград, 2007, С. 237-243.
 100. Бебик В. Про тисячолітню безперервність української цивілізації // Тенденції та пріоритети економічного і правового розвитку України в сучасних умовах. Зб. наук.-метод. праць. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007, С. 6-19.
 101. Бебик В. Стратегія державотворення очима українських студентів (погляд з регіонів) // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. У 2-х томах (у співав.). - Т. 1. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - С. 303-305.
 102. Бебик В. Політична свідомість українського суспільства: рік 2007 (у співав.) // Соціальна психологія. - 2007. - №5. - С. 18-24.
 103. Бебик В. Третя республіка: державний устрій та ідеологія (у співав.) // Політичний менеджмент. - 2007. - №4. - С. 3-13.
 104. Бебик В. Теоретичні та практичні засади дослідження глобальної суспільної сфери // Теоретико-методологічні аспекти геоекономічного розвитку. Матеріали круглих столів ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка. - К., 2007.
 105. Бебик В. Три прем'єр-міністри (політико-психологічні портрети керівників українських урядів очима київських студентів) // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - №8. - С. 13-15.
 106. Бебик В. Українська ідея як чинник формування національної свідомості: культурно-цивілізаційний аспект. (Матеріали Всеукраїнської теоретичної й науково-практичної конференції з правознавства, політології та соціології "Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес". Том ІІ) // Віче. - 2007. - № 14 (спецвипуск). - С. 3-6.
 107. Бебик В. Глобальна українська ідея (історична розвідка) // Політика і час. - 2007. - № 6. - С.41-44.
 108. Бебик В. Інституційний пат і політичні кроки (експертне опитування) // Віче. - 2007. - № 9-10. - С.10-11.
 109. Бебик В. Інформаційно-комунікаційна діяльність суспільних організацій в Інтернеті // Практична психологія і соціальна робота. - 2007. - №5. - С.28-37.
 110. Бебик В. Регионалы не учли характер В.Ющенко // Рябошапка В. Еще много-много раз (26.04.2007) // https://tribuna.com.ua/articles/politics/142351.htm
 111. Бебик В. Потрібна Конституція Третьої республіки (24.04.2007) // https://www.hw.net.ua/art.php?id=39149
 112. Бебик В. Політико-дипломатична діяльність В'ячеслава Липинського: уроки для сьогодення (у співав.) // Політика і час. - 2007. - № 4 .- С.32-35.
 113. Бебик В. Територіальний патріотизм - передумова державотворення (у співав.) // Віче. - 2007. - № 7-8. - С.65-67.
 114. Бебик В. Розвиток політичної системи та системи державного управління (у співав.) // Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році. Експертна доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. - К., 2007, С.79-100.
 115. Бебик В. Інтерв'ю // tribuna.com.ua/news/2007/02/15/49265/
 116. Бебик В. Боротьба героя з долею, або навіщо турбувати оракула? 2007 рік: передчуття й політична прогностика (експертне опитування) // Віче. - 2007. - № 3-4. - С.11.
 117. Бебик В. Заколебательные движения (интервью, 15.03.2007) // https://www.tribuna.com.ua/articles/politics/97532.htm
 118. Бебик В. Министр опасных связей (интервью, 24.01.2007) // http:tribuna.com.ua/articles/conflicts/100754.htm
 119. Бебик В. Так о чем же договаривались Ющенко, Мороз и Янукович (интервью, 12.01.2007) // http:/www.unian.net/news/print.php?id=179802
 120. Бебик В. Президенти і прем'єри: психологія національного політичного лідерства очима студентів (у співав.) // Освіта регіону. - 2006. - № 2. - С.119-123.
 121. Бебик В. Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери // Політичний менеджмент. - 2006. - № 6. - С.120-127.
 122. Бебик В. Інтелектуальний капітал як чинник глобального розвитку та національної безпеки (у співав.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 64 (Частина І). - К.: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. - С.8-14.
 123. Бебик В. Три українські президенти (психологія політичного лідерства) // Віче. - 2006. - № 21-22. - С.21-23.
 124. Бебик В. Американська комедія // tribuna.com.ua/print/2006/11/29/44866/
 125. Бебик В. Модерні болгарські терни парламентської демократії // Політичний менеджмент. - 2006. - № 3. - С.182-186.
 126. Бебик В. Національні характери в кольоровому інтер'єрі: глобальний і національний вимір (у співав.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 59 (частина ІІ). - К., ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка. - 2006. - С.11-17.
 127. Бебик В. Глобальне громадянське суспільство: проблеми теорії і методології дослідження // Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2006.- С.78-81.
 128. Бебик В. Потрібна нова Конституція (матеріали експертного семінару "Що таке сильний президент і чи потрібен він державі?") // Віче. - 2006. - № 11-12. - С.27.
 129. Бебик В. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент // Політичний менеджмент. - 2006. - № 2. - С.140-147.
 130. Бебик В. Політики очима психологів ( у співав.) // Віче. - 2006. - № 5-6. - С.54-56.
 131. Бебик В. Глобальна психологія в кольоровому інтер'єрі // Соціальна психологія. - 2006. - № 2.- С.166-175.
 132. Бебик В. Паблік рилейшнз (Опитування номера) // Віче. - 2006. - № 1-2. - С.24-25.
 133. Бебик В. Соціально-психологічні аспекти політичної та економічної активності українства в контексті державотворення та побудови громадянського суспільства // Освіта регіону. - 2006. - № 1. - С.50-54.
 134. Бебик В. Передмова // Куйбіда В. Народний рух України і розбудова модерної української держави. - Львів, 2005, С. 7-8.
 135. Бебик В. С психологами и специалистами по PR Виктор Ющенко не работает вообще // www.project-ukraine.info.polycy/2005/10/28.
 136. Бебик В. Політологія глобального світу: проблеми теорії і практики // Персонал. - 2005.- № 5. - С. 28-31.
 137. Бебик В. Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства (до постановки проблеми) // Персонал. - 2005. - № 1. - С.18-22 ( у співав.).
 138. Бебик В. Міфи та реалії передвиборчих обіцянок (аналіз передвиборчих програм кандидатів у Президенти України) // Персонал. - 2004.- № 10. - С.24-30 (у співав.) .
 139. Бебик В. До проблеми: комунікація та її функції у суспільстві // Персонал. - 2004. - № 3. - С. 28-34.
 140. Бебик В. Етапи політичного рекламування // Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. - К., 2004. - С. 572-577.
 141. Бебик В. Формування політичного іміджу засобами масової інформації // Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. - К., 2004.- С. 600-603.
 142. Бебик В. Імідж // Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. - К., 2004. - С. 603.
 143. Бебик В. Szeroko otworzyc mozliwosci ksztalcenia // Prometeusz. - 2004.- № 1.- s. 26-29.
 144. Бебик В. Czlowiek roku 2003 w dziedzine edukacji // Forum Psychologiczne. - 2004.- № 2. - S. 46-50.
 145. Бебик В. Тоталітарні доктрини // Персонал. - 2004. - № 2. - С.76-79.
 146. Бебик В. Упадок демократии или новый взгляд на демократическую культуру (у співав.) // Персонал.- 2003. - №3. - С.14-17.
 147. Бебик В. Чтобы стать менеджером, не обязательно убивать в себе рыцаря // Власть и политика.- 2003. - № 14. - С.2-4.
 148. Бебик В. Глобализация и европейская интеграция как фактор создания единого образовательного пространства // Integracja Europejska a Globalizacja. - 2003. - S. 69-73.
 149. Бебик В. Коммуникативный подтекст цивилизации // Персонал. - 2001. - № 5. - С. 52-57.
 150. Бебик В. Еволюція системи місцевого самоврядування в Польщі (на прикладі міста Шрьода Великопольска) // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 1 .- С. 233-237 (у співав.).
 151. Бебик В. Management of Private University in Ukraine (доповідь) // 2-nd Polish-Ukraine conference "Knowledge management and managers education". - Warsaw, 2000.
 152. Бебик В. Служби зв'язків з громадськістю // Командор. - 1999. - № 1. - С. 29-32.
 153. Бебик В. Пресова еліта України: структура та соціальні настанови // Командор.- 1998. - № 1. - С. 25-26.
 154. Бебик В. Перестройка «вражеских» голосов. Политическая жизнь Украины в сообщениях западных радиостанций (у співав.) // Персонал. - 1998. - № 1. - С. 20-21.
 155. Бебик В. Основи менеджменту виборчої кампанії // Виборчі технології - К., 1998.
 156. Бебик В. Державно-політична еліта України: проблеми і перспективи самоорганізації // Командор.- 1998. - № 1. - С. 25-26.
 157. Бебик В. Культура депутатської діяльності // Політична культура і політичні партії України. Т.6 - К., 1997, С. 242-244.
 158. Бебик В. Державно-політична еліта України: проблеми і перспективи самоорганізації // Командор. - 1997.- № 3-4. - С. 2-5.
 159. Бебик В. Про інформаційно-аналітичний потенціал місцевої влади в Україні // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції 13-14 листопада 1997 року. - К., 1997.
 160. Бебик В. Риторика правлячої еліти України про національну безпеку та українські мас-медіа // Міжнародна конференція політичних психологів "Світ у період після холодної війни" (доповідь, у співав.). - Краків, Ягеллонський університет. - 1997, 19-24 липня.
 161. Бебик В. Розширення предмета і методологічної бази дослідження в соціальній психології // Міжнародна конференція політичних психологів "Світ у період після холодної війни" (доповідь, у співав.) - Краків, Ягеллонський університет. - 1997, 19-24 липня.
 162. Бебик В. Культура депутатської діяльності // Політичні партії і політична культура України. - К., 1997.
 163. Бебик В. Пресова еліта України: структура та соціальні настанови // Актуальні проблеми формування органів місцевого самоврядування в Україні. - Ужгород, 1997.
 164. Бебик В. У пошуках новизни // Українські варіанти. - 1997.- № 2.- С.101-108.
 165. Бебик В. Економічні, політичні та соціально-психологічні аспекти формування еліти українського суспільства // Соціальні, економічні чинники трансформаційного процесу в Україні. Матеріали науково-практичного семінару 5 березня 1995 року. - К., 1996.
 166. Бебик В. Соціально-психологічні аспекти маркетингових досліджень політичної сфери суспільства // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні. Матеріали ІІ - го з'їзду Товариства психологів України. - К., 1996.
 167. Бебик В. Соціально-політичні орієнтації молоді України: лютий 1996р. (у співав.).- К.: УНДІПМ., 1996.
 168. Бебик В. Економічні, політичні та соціально-психологічні аспекти формування еліти українського суспільства // Соціальні, економічні та геополітичні чинники трансформаційного процесу в Україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Інституту посткомуністичного суспільства та українського наукового журналу "Політична думка" - К. , 1996.- Вип.3.- С. 46-52.
 169. Бебик В. І знову "друзі народу" воюють проти соціал-демократів // Вітчизна. - 1996.- № 3-4.- С. 124-128.
 170. Бебик В. Про деякі соціально-психологічні аспекти формування національної самосвідомості молоді // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. - К. , 1996. - С. 211-212.
 171. Бебик В. Соціально-психологічні та політичні аспекти формування національної самосвідомості та патріотизму молоді // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. - К., 1995. - Вип.4. - С.30-37 (у співав.).
 172. Бебик В. Політичний маркетинг // Політологічні читання. - 1995.- № 2. - С.198-214.
 173. Бебик В. Местная политическая элита Украины: к итогам выборов 1994 года // Персонал. - 1995. - № 2. - С.137-142.
 174. Бебик В. Про поняття, предмет, методологію і функції політичної психології // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. - К. - 1995. - С.10-11.
 175. Бебик В. О некоторых результатах местных выборов // Украина сегодня. Хроника - анализ - прогноз. - 1994. - № 6. - С. 46-49.
 176. Бебик В. Менеджмент: модне слово чи інструмент соціотехніки управління? // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1994.- № 4.- С. 81-85.
 177. Бебик В. "Анти-Я" і криза офіціозної соціології в Україні // Філос. і соціол. думка. - 1994. - № 7-8. - С. 226-233.
 178. Бебик В. Формування у молоді громадянської позиції в умовах становлення української державності (у співав.) // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. - К. - 1994. - Вип. 3.- С. 45-53.
 179. Бебик В. Формування у молоді громадянської позиції (методологічний аспект) // Ракурс - УІМ. Науково-інформаційний бюлетень. - К., 1994. - № 4. - С.16-22 (у співав.).
 180. Бебик В. Друковані засоби масової інформації України // Політична думка. - 1994. - № 4. - С. 53-55.
 181. Бебик В. Політика і політична діяльність // Політологічні читання. - 1994. - № 3. - С. 115-130.
 182. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. - 1993. - № 7. - С. 50-52.
 183. Бебик В. Еліта, елітарність, лідерство // Віче. - 1993. - № 7. - С. 107-111.
 184. Бебик В. Подготовка и отбор политических лидеров // Персонал. - 1993. - № 3-4. - С.102-115.
 185. Бебик В. Історико-психологічні аспекти формування політичної і правової культури українського суспільства // Право України. - 1993.- № 2. - С. 24-29.
 186. Бебик В. Как делать имя в политике // Персонал. - 1993. - № 1. - С.137-148.
 187. Бебик В. Історія, головні напрямки та методологія дослідження політичної сфери суспільства // Політологічні читання. - 1993. - № 2. - С. 112-133.
 188. Бебик В. Політична культура і політична соціалізація // Політична думка. - 1993. - №1. - С. 27-29 (у співав.).
 189. Бебик В. Організація роботи правлячого кабінету: соціопсихологічний та інформаційний аспекти // Політологічні читання. - 1993.- № 1 .- С. 90-104.
 190. Бебик В. Що ж ми за люди, українці? // Філос. і соціол. думка.- 1992. - № 6. - С. 22-29.
 191. Бебик В. Психологія демократизму (українська ментальність) // Політологічні читання. - 1992 . - № 3. - С. 103-116.
 192. Бебик В. Политическая деятельность в посттоталитарном обществе (опыт социально-психологического исследования общественного сознания Украины) // Персонал. - 1992. - № 3-6. - С. 112-121.
 193. Бебик В. Политическая деятельность в посттоталитарном обществе // Персонал. - 1992. - № 2. - С. 90-98.
 194. Бебик В. Наша політична культура // Політологічні читання.- 1992. - № 1. - С. 6-23.
 195. Бебик В. Деякі аспекти використання засобів масової інформації у створенні політичного іміджу особистості. Тези конференції. - К. - 1992. - Т.1, С. 99-102.
 196. Бебик В. Культура депутатської діяльності: досвід соціально-психологічного дослідження // Проблеми соціальної психології. Вип.2. - 1992. - С. 87-92.
 197. Бебик В. Яка Влада нам потрібна? // Політика і час. - 1992. - № 1. - С.15-19.
 198. Бебик В. За і проти намісників // Політика і час. - 1991. - № 16. - С. 79.
 199. Бебик В. Політична культура // Політика і час. - 1991. - № 13. - С. 48-52.
 200. Бебик В. Земля і воля // Філос. і соціол. думка. - 1991. - № 11. - С. 38-43.
 201. Бебик В. Позиція і опозиція. Нотатки про політичну культуру депутатського корпусу // Комуніст України. - 1991. - № 8. - С. 34-41.
 202. Бебик В. Депутатская деятельность в условиях постперестройки: опыт социально-психологического исследования (у співав.) // Психологический журнал. - Москва. - Т.12. - 1991. - № 5. - С. 30-36.
 203. Бебик В. Закон прийнято. Що далі? // Радянське право. - 1991.- № 8. - С. 29-31.
 204. Бебик В. Незалежна пресса в умовах переходу суспільства до демократії // Філос. і соціол. думка. - 1991.- № 6.- С. 22-28.
 205. Бебик В. Депутатська діяльність очима виборців: оцінки, мотиви, установки, очікування // Філос. і соціол. думка. - 1991. - № 1.- С.13-22.
 206. Бебик В. Нічия ... на користь плюралізму // Філос. і соціол. думка. - 1990. - № 7. - С. 41-44.
 207. Бебик В. Протистояння? (у співав.) // Філос. і соціол. думка. - 1989. - № 12. - С. 37-39.
 208. Бебик В. Ваша думка про З'їзд? // Філос. і соціол. думка. - 1989. - № 10. - С. 58-60.
 209. Бебик В. Депутатський корпус на порозі змін // Комуніст України. - 1989. - № 6. - С. 44-53.
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати